ฝ่ายวิชาการ รายงานการสอนประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด รายงานบันทึกการสอนประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคเรียนปกติ

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6-10 พ.ย. 2566 << ดาวน์โหลด >>

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 13-17 พ.ย. 2566 << ดาวน์โหลด >>

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20-24 พ.ย. 2566 << ดาวน์โหลด >>

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566 << ดาวน์โหลด >>

เพิ่มเพื่อน