สาขาการตลาด

สาขาการตลาด Marketing

ตามติดทุกสถานการณ์ในเรื่องการทำตลาดในปัจจุบัน ก้าวทันโลกเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนกำหนดกลยุทธ์ เรียนรู้หลักการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ช่องทางการตลาดในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไป สื่อออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เข้าถึงผู้บริโภค และมีแนวโน้มการใช้โซเชี่ยลมิเดียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงสอนทักษะการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อยอดถึงการบริหารการตลาดที่มั่นคง สามารถให้นักศึกษาได้ทำงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ ได้อย่างเชี่ยวชาญ หรือจะนำหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตัวได้อย่างลงตัว จนกระทั่งประสบความสำเร็จ

อาชีพที่รองรับสาขาการตลาด

นักวิเคราะห์การตลาด, เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, ตัวแทนขาย, เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด, ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาขาการตลาด

Marketing

ตามติดทุกสถานการณ์ในเรื่องการทำตลาดในปัุจจุบัน ก้าวทันโลกเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนกำหนดกลยุทธ์ เรียนรู้หลักการที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ช่องทางการตลาดในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไป สื่อออนไลน์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เข้าถึงผู้บริโภค และมีแนวโน้มการใช้โซเชี่ยลมิเดียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงสอนทักษะการทำตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อยอดถึงการบริหารการตลาดที่มั่นคง สามารถให้นักศึกษาได้ทำงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ ได้อย่างเชี่ยวชาญ หรือจะนำหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตัวได้อย่างลงตัวจนกระทั่งประสบความสำเร็จ

อาชีพที่รองรับสาขาการตลาด

• นักวิเคราะห์การตลาด
• เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
• ตัวแทนขาย
• เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว